Google

31. august 2008

Dobbelstrikkede grytekluter - doubleknitted potholders


Det har vært en stor respons på Ravelry på disse gryteklutene, så jeg bestemte meg for å prøve å skrive et mønster. Tør ikke forsøke å forklare metoden for dobbelstrikking (tror ikke jeg klarer det på en forståelig måte :-D), men på denne siden er det en video som forklarer metoden veldig greit.
Til disse gryteklutene trenger du 1 nøste bomullsgarn av hver farge. Jeg brukte Muskat fra Garnstudio (måtte faktisk droppe siste omg på ene grytekluten for det var akkurat for lite garn). Legg opp med 2 tråder (1 av hver farge) 39 masker på p nr 4. Strikk etter diagrammet under (første og siste maske strikkes rett med begge trådene. Disse maskene er ikke med på diagrammet). Husk at på ene siden må du lese diagrammet speilvendt. Jeg strikket 3 kanner i bredden og 3 i høyden.
Felling: strikk de 4 første maskene i dobbelstrikking, ta de 2 første maskene over de 2 andre strikkede maskene. Strikk 2 masker i dobbelstr, ta de 2 bakerste maskene over de 2 andre strikkede maskene. Fortsett til du har igjen 2 masker på pinnen. Klipp trådene og trekk gjennom maskene.
_________________________________________________________________
It has been a huge response on my potholders on Ravelry, so I decided to try to write down a pattern. I won't explain how to do the double knitting (don't think it would make sence to anyone if I tried :-D), but here is a site with video that explanes it very good.
You need 2 skeins of DK cotton (50 g each). I used Muskat from Garnstudio (I actually had to drop the last round on one potholder because I ran out of yarn). With double thread (1 of each color),and 4 mm needles, cast on 39 st. Start knitting according to the diagram (first and last st is always knit with both threads together. These are not included on the diagram). Remember that you need to read the diagram backwords on one side. I made 3 pots across and 3 up.
Cast off: knit 4 st in double knitting, pass the first 2 st over the next 2 st. Knit 2 st in double knitting, pass the first 2 st over the next 2 st. Continue till there is 2 st left on the needle. Cut the yarns and pull through the st.

Klikk på bildet for å få det større.
Click on the picture to enlarge it.

2 kommentarer:

jillian sa...

Thanks again Alice for writing this up!

ELENA sa...

Maravilloso,maravilhoso,wanderfoul!